Webflow #5: Cenové plány aneb kolik stojí používání Webflow

Vybrat si můžete ze 2 typů cenových plánů

Hlavní dělení plánů

🏠 1. Site plan

🤷‍♂️ Varianty plánu Site plan

🛠 2. Account plan

🤷‍♂️ Varianty plánu Account plan

Vyberte si správný plán

🎭 Příklady, scénáře a situace

💰 Kolik vás bude stát hostování webu?

🎁 Bonus

1) Diagram pro rozhodování výběru plánu na Webflow

Diagram pro výběr cenového plánu na Webflow

2) Podrobnější a techničtější omezení Webflow

📣 Sdílejte článek

📨 Zpětná vazba

👥 Přidejte se ke komunitě Webflow expertů

Navrhujete weby a aplikace?

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl vizuálně navrhnout web nebo aplikaci?

--

--

Web/UI/UX designér, copywriter a tvůrce—Navrhnu vám web, e-shop či aplikaci. 💼 www.lukasaugusta.cz — 👨🏻‍💻 www.designui.cz.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store