Webflow #2: Proč se mu lidé vyhýbají?

Proč je pro lidi Webflow zatím cizí slovo?

Webflow je relativně nový nástroj na trhu

Je běžné, že lidé nemají důvěru k novým nástrojům a musí si k ním najít cestu. Vždyť byl založen teprve v roce 2013!

Sergie Magdalin — spoluzakladatel Webflow

2. Ne každý se s Webflow naučí pracovat

Nebudu vám lhát. Bez zkušeností s kódováním webů pravděpodobně neuspějete. Dost lidí se o Webflow dozví, vyzkouší ho, ale velmi rychle to s ním vzdají. To neznamená, že není uživatelsky přívětivý. Používání je přímo skvělé. Jen to nezvládnou kvůli neznalostem principů.

3. Za používání Webflow se platí

To může být odrazující argument pro vaše klienty. Je potřeba jim vysvětlit, že jde o službu, která fantasticky funguje. A že díky ní jim postavíte web mnohem rychleji a ušetříte obrovské množství peněz za vývojáře.

  • výstup tvoří opravdu validní kód;
  • snadné nastavení základních SEO záležitostí (popisky, meta data, indexace webu, generování sitemapy, propojení s Googlem);
  • pohodlný a uživatelsky přívětiví CMS systém;
  • velmi snadná publikace webu (na jeden klik); žádné složité FTP přenosy souborů;
  • pravidelné zálohy webů;
  • moderní technologie;
  • zabezpečení webů proti útokům a SSL certifikát;
  • připojení vlastní domény;
  • minifikování HTML, CSS a JS souborů.
  • … a mnoho dalších

Jak začít a vydržet u Webflow?

Je důležité začít tvořit, zkoušet a nevzdávat se. Nenechejte se odradit. Jakmile pochopíte, jak nejlépe v prostředí pracovat, rozhodně si Webflow oblíbíte.

Webflow showcase

Komunita kolem Webflow

Vytvořil jsem facebookovou skupinu pro rozvoj česko-slovenské komunity týkající se návrhu a vývoje webu na platformě Webflow. Přidejte se, pozvěte kolegy a diskutujte.

Váš názor?

Máte s Webflow zkušenosti? Podělte se v komentářích. Zajímá mě to. A pokud se vám názor líbí, klidně zatleskejte. 👏

Hledáte někoho na návrh nebo tvorbu webu?

👋 Chcete pomoct s tvorbou webu na Webflow? Dejte mi vědět nebo se podívejte na můj web https://www.lukasaugusta.cz/.

Moje sociální sítě

Budu rád když mě budete sledovat třeba na Facebooku, Instagramu nebo třeba Dribbblu.

Navrhujte weby a aplikace?

Možná by se vám mohl líbit můj nový projekt, kde najdete lekce, jak lépe navrhovat uživatelská rozhraní (UI). Jmenuje se Designui.

--

--

[UI/UX designér] a [Webflow] — lukasaugusta.cz • designui.cz — ⚡️ Landing page odshora až dolů™ → Rozbory webů designui.cz/landing-page-odshora-az-dolu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lukáš Augusta

Lukáš Augusta

94 Followers

[UI/UX designér] a [Webflow] — lukasaugusta.czdesignui.cz — ⚡️ Landing page odshora až dolů™ → Rozbory webů designui.cz/landing-page-odshora-az-dolu