Webflow #1: Jak vytvořit web 100x rychleji a ušetřit hromadu peněz za vývoj bez použití šablon?

Jak jsem weby vyvíjel?

Několik let jsem navrhoval weby a sám si je kódoval. A to dobře. Nepotřeboval jsem poptávat kodéra. Myslím si, že píšu pěkný a validní kód. Jenže…

Ocení to klient?

Bavme se o klasickém prezentačním webu. Vždy chci dodat perfektní produkt. Krásný a dobře nakódovaný. Ale klient, ten ocení jen pěkné barvičky. Nezajímá ho, že jste mu s láskou uhladili kód. Web prostě musí fungovat.

Úprava workflow (nebo spíš Webflow?)

Řekl jsem si, že se zaměřím na návrh a proces kódování si zkusím zefektivnit. Jaké jsou možnosti? Existují různé platformy pro tvorbu webu, které jsem vyzkoušel: Squarespace, WIX, Solidpixels, MioWeb, …

Krabicová řešení?

Skoro se všema jsem experimentoval. Laik si na nich dokáže poskládat pěkný web. Všechno jsou to ale krabicová řešení. To znamená, že vždy jste do určité míry limitováni.

Perfektní řešení

Pak existuje ještě jeden nástroj — Webflow. V Česku není moc rozšířený. Ve světě je běžnou záležitostí. Nedávno jsem na něm postavil první web. Byl jsem nadšený!

V čem je Webflow jiné?

Webflow není pro všechny

Webflow byl původně určen pro laiky, kteří si jednoduše vytvoří webové stránky bez web designera.

Často používané komponenty

Webflow umožňuje uživateli jednoduše použít a volně nastylovat často používané komponenty, jako je např. navigace, slider, víceúrovňové menu, lightbox apod.

Webflow nabízí použití často používaných komponent a formulářových prvků

Výhody a nevýhody použití Webflow

Výhody:

 • Rychlý převod grafického návrhu do kódu a mnohonásobné zrychlení vývoje webu;
 • validní kód;
 • důraz na responzivní řešení;
 • možnost exportu kódu (možno napojit klidně na Wordpress, ale za mě to je zbytečné házení si klacků pod nohy);
 • jednoduché používání a odesílání formulářů na webu;
 • rychlé nastavení webu (analytické nástroje, SEO parametry, apod.);
 • redakční systém (CMS) podle vašich představ (pro blog, projekty, portfolio, apod.);
 • jednoduchá možnost rozhýbat web pomocí animací;
 • možnost přidat vlastní fonty;
 • možnost napojit doménu, hosting a jedním klikem web publikovat;
 • … a mnoho dalšího (podrobněji příště).

Nevýhody

 • Zatím jsem na žádné nenarazil. 🤩

Webflow je pro mě vítězným nástrojem pro tvorbu webu

Za vývojem takového nástroje musí být spoustu úsilí. Při používání jsem nenarazil na jediný bug. Zřejmě to netvoří amatéři. 🙂

Komunita kolem Webflow

Vytvořil jsem facebookovou skupinu pro rozvoj česko-slovenské komunity týkající se návrhu a vývoje webu na platformě Webflow. Přidejte se, pozvěte kolegy a diskutujte.

Váš názor?

Máte s Webflow zkušenosti? Podělte se v komentářích. Zajímá mě to. A pokud se vám názor líbí, klidně zatleskejte. 👏

Hledáte někoho na návrh nebo tvorbu webu?

👋 Chcete pomoct s tvorbou webu na Webflow? Dejte mi vědět nebo se podívejte na můj web https://www.lukasaugusta.cz/.

Moje sociální sítě

Budu rád když mě budete sledovat třeba na Facebooku, Instagramu nebo třeba Dribbblu.

Navrhujte weby a aplikace?

Možná by se vám mohl líbit můj nový projekt, kde najdete lekce, jak lépe navrhovat uživatelská rozhraní (UI). Jmenuje se Designui.

--

--

[UI/UX designér] a [Webflow] — lukasaugusta.cz • designui.cz — ⚡️ Landing page odshora až dolů™ → Rozbory webů designui.cz/landing-page-odshora-az-dolu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lukáš Augusta

Lukáš Augusta

94 Followers

[UI/UX designér] a [Webflow] — lukasaugusta.czdesignui.cz — ⚡️ Landing page odshora až dolů™ → Rozbory webů designui.cz/landing-page-odshora-az-dolu